Lang leve het nieuwe college

  • door Otto Treurniet
  • 23 mei, 2014
V.l.n.r. René Peeters, Frits Huis, Henk Mulder, burgemeester Annemarie Jorritsma, Mark Pol, Froukje de Jonge, gemeentesecretaris Anja Grootoonk.

Wie deze donderdag een politieke markt verwachtte, zoals eerder wel was aangekondigd, zat er naast. Dinsdag al vergaderde de gemeenteraad. Het was een bijzondere vergadering want het oude college ging en het nieuwe trad aan. De onderhandelingen die vlak na de gemeenteraadsverkiezingen begonnen, hebben op 13 mei (gelukkig niet op een vrijdag) tot resultaat geleid.

Als de koning dood ging vroeger, werd er dan niet geroepen: “De koning is dood, lang leve de koning?” Of heb ik dat uit een film? Nou ja, de vergelijking gaat toch aan alle kanten mank, als we de burgemeester en haar wethouders willen vergelijken met een koning uit vroeger tijden. Om te beginnen is het college van B&W niet de baas in een stad, maar alleen het dagelijks bestuur dat heeft te doen wat de gemeenteraad wil. Want de gemeenteraad vertegenwoordigt het lokale volk en in een democratie is zoveel mogelijk het volk de baas. Schitterend geregeld. Maar B&W is dus niet te vergelijken met de monarch van weleer, die kon doen waar hij zin in had. Sommige wethouders worden wel de onderkoning van dit of dat genoemd, maar democratisch gezien klopt dat van geen kanten.

Anders is ook dat nieuwe wethouders al aan de beurt kunnen komen als de vorige nog springlevend zijn. Sterker nog: de nieuwe wethouder zou zelfs dezelfde persoon kunnen zijn als de oude. Dat is met ons nieuwe college ook het geval. In twee nieuwe wethouders herkennen we een oude uit het vorige college. Namelijk René Peeters (D66) en Henk Mulder (PvdA). En in één nieuwe wethouder herkennen we een oude van langer geleden, namelijk Frits Huis (Leefbaar Almere). Mark Pol (VVD) en Froukje de Jonge (CDA) zijn voor het eerst wethouder in Almere.

Op de foto hieronder ziet u ze staan, samen met uiteraard burgemeester Annemarie Jorritsma en helemaal rechts gemeentesecretaris Anja Grootoonk.


Een huis voor Henk Mulder

In de vergadering van dinsdag werd eerst afscheid genomen van de vertrekkende wethouders Ed Anker (CDA/ChristenUnie), Ineke Smidt (PvdA) en Ben Scholten (VVD). Vervolgens ging het over het coalitieakkoord (zie hieronder) en toen werd er gestemd over de aanstelling van de nieuwe wethouders. Ook kreeg Henk Mulder nog iets meer tijd om naar Almere te verhuizen. Wethouders horen in de plaats te wonen waar ze werken, vinden we in Almere, tenzij in individuele gevallen anders wordt besloten. Ik weet nog wel een huis te koop staan. In een stadspark notabene. Is dat geen perfecte woonlocatie voor een wethouder ruimtelijke ordening? (Zie de foto hieronder).

Klik hier voor de portefeuilleverdeling van de wethouders

Klik hier voor het coalitieakkoord


Share by: