Driewerf hectiek

  • door Otto Treurniet
  • 14 mei, 2014

POLITIEKE MARKT 8 MEI 2014 - De burgemeester die de raad pertinent iets weigert, ook al is ze het eens met die raad; een wethouder die een motie tegen krijgt, mede namens de eigen partij en irritaties rond integriteit. Zeg nou niet: er gebeurt nooit wat in het stadhuis.

Er is nog steeds geen nieuw college, maar dat betekent niet dat er niks gebeurt in het stadhuis. Pas als er een nieuw college is, maakt het zittende college plaats, zo is de regel. Wel is het zo dat er in het algemeen geen nieuwe dingen worden bedacht, tenzij het echt niet anders kan. Er wordt niet een hele nieuwe missie bedacht, daarom heet zo’n achtergebleven college ook demissionair te zijn, zonder missie. En dat is de reden waarom er op 8 mei een ‘beleidsarme’ begroting aan de orde was. Zonder vergaande plannen, want die moeten straks van het nieuwe college komen.

 

De burgemeester

De hectiek kwam bij andere onderwerpen. De burgemeester kwam een beetje in aanvaring met GroenLinks, terwijl beide partijen het eigenlijk roerend eens waren. Dat kan dus ook. Het punt was dat GroenLinks graag zou zien dat Annemarie Jorritsma als burgemeester van Almere zich zou scharen bij haar collega’s die in een tamelijk grote groep hebben besloten een petitie te tekenen waarin het kabinet wordt gevraagd om coulanter te zijn met het toepassen van de regels van het zogenoemde kinderpardon. Er is een groep kinderen die dreigen buiten de boot te vallen, omdat er een regel is die zegt dat je in beeld moet zijn gebleven van de rijksoverheid, om in aanmerking te komen voor een pardon. En de betrokken groep kinderen is niet bij de rijksoverheid maar bij de gemeente in beeld geweest. De actievoerende burgemeesters vinden dat het redelijk is om ook dan de pardonregeling toe te passen. Nu is het mooie: dat vind onze Almeerse burgemeester ook, maar ze gaat geen petitie tekenen. Dat doet ze nooit. Want ze vindt dat je als functionaris van de overheid, geen petities tegen de overheid moet tekenen. Je kunt immers je collega gewoon bellen of andere wegen bewandelen die een burgemeester ter beschikking staan. Het is eigenlijk hetzelfde argument als wat de actievoerders naar voren brengen: lokaal of nationaal, overheid is overheid. En je gaat niet jezelf een petitie sturen.

(Klik hier voor de discussie tussen Jessica Kips van GroenLinks en Annemarie Jorritsma)  

 

Van de eigen partij

Opmerkelijk was ook dat Ineke Smidt, wethouder voor de PvdA, van onder andere haar eigen partij een motie kreeg voorgeschoteld met het verzoek een eerder genomen besluit te willen terugdraaien. Normaal gesproken kan zoiets tot grote commotie leiden. De kwestie was dat wethouder Smidt de zorg voor kinderen van 0 tot 19 bij één organisatie wil beleggen en dan niet bij de Zorggroep die daar nu wel bij betrokken is, maar bij de GGD. Dat blijkt uit het besluit om alleen de GGD te vragen een businessplan te maken voor deze klus. Het heeft allemaal te maken met het feit dat in januari 2015 gemeenten de jeugdzorg op hun bordje krijgen. De motie die werd ingediend, ook door de PvdA, vraagt de wethouder ook de Zorggroep gelegenheid te geven een businessplan te maken en dan onafhankelijke deskundigen te laten kiezen tussen GGD en Zorggroep. Ik geloof dat de wethouder daartegen was vooral om er enige haast geboden is om die januari 2015 te halen. Maar de motie haalde het. En dan is altijd de vraag: wat is daarop de reactie van het college in het algemeen en van de wethouder in het bijzonder. Dit zijn typisch van die zaken die tot politiek vuurwerk aanleiding kunnen geven. Maar nee. We laten de motie liggen voor het nieuwe college, was de nogal laconieke reactie.

(Klik hier voor de reactie van wethouder Ineke Smidt, namens het college).

 

Integriteit

De motie waarover het hierboven gaat, werd toegelicht door de eerste indiener, Frits Huis van Leefbaar Almere in een debatje met wethouder Ineke Smidt. Dat ging goed tot er iemand naar voren bracht of het wel zuiver is dat nu net een fractie waarvan twee leden werknemer zijn bij De Zorggroep, een motie indient die iets vraagt voor De Zorggroep. En dan gaat het ineens over de integriteit. Altijd een gevoelige snaar. Eén ding is zeker: moties indienen gebeurt keurig in volstrekte openheid, dat is in het algemeen niet de methodiek van lui die kwaad in de zin hebben.

Het laatste nieuws is dat de PVV nu heeft gezegd dat zij een onderzoek wil naar de integriteit van Leefbaar Almere.

(Klik hier voor de passage waarin de integriteit aan de orde komt)
(Klik hier voor de verslaglegging van Almere Vandaag)


Share by: