Er kan meer dan je denkt

  • door Otto Treurniet
  • 08 okt, 2015

Het is weer eens tijd voor een Stadhuistribune-stukkie. Het is een onregelmatige, digitaal verschijnende rubriek; in alle opzichten. Ik hanteer geen vaste routine en heb ook geen vooropgezet inhoudelijk plan. Op z’n tijd neem ik digitaal plaats op de Stadhuistribune – gewoon thuis dus, via internet – en grasduin daar wat rond. Als mij een te behandelen onderwerp interesseert, bekijk ik live of als videoverslag de betreffende vergadering, en als mij dan iets opvalt waarvan ik denk: hé, dat is opmerkelijk, dan noteer ik dat en maak er artikeltje over. Omdat ik me kan voorstellen, dat ook andere Almeerders het opmerkelijk zullen vinden. Vanuit een dienstverlenende grondhouding redeneer ik aldus, want dat is wat ik bedrijf: tekstuele dienstverlening. Het is u van harte gegund. Dit is de dertiende editie.

Dit keer is mij opgevallen dat er nog veel meer mogelijk is op de digitale Stadhuistribune dan ik tot nu toe dacht. Terwijl dat toch tegelijkertijd ook weer niet zo is. Ik zal het uitleggen.

Het kwam omdat ik in het deel van de website van Almere waar je de vergaderingen van de politieke markt kunt bekijken, klikte op HELP. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Wilt u het ook zien? Klik dan HIER .
Wat ik zag waren instructies omtrent het bekijken van de vergaderingen. Je kunt live vergaderingen volgen, maar ook achteraf, want de opnamen blijven beschikbaar, sterker nog ze vervangen tegenwoordig de verslaglegging die vroeger op papier bestond, de zogenaamde notulen. Het gedeelte van het systeem waarmee dit gebeurt, heet daarom ook NotuRecord. Dat is bovendien een afgeleide van de naam van het bedrijf dat in 200 Nederlandse gemeenten, waaronder dus Almere, de digitale gemeenteraadsmogelijkheden verzorgt: NotuBiz.

Openbaar in het kwadraat
Maar goed, vergaderingen bekijken, live of achteraf, is wat mij thuis mijn plekje op de digitale Stadhuistribune geeft. En u ook, of u nu in Almere bent of waar ook ter wereld. Wie internet heeft, heeft een plek op de Stadhuistribune van Almere. En ook van al die andere 199 Nederlandse gemeenten. Hoe mooi is dat? Wat we ook lezen op die help-pagina is dat je kunt beschikken over alle stukken die ook de deelnemers aan de vergadering ter beschikking staan. En wat op de echte tribune in het stadhuis niet lukt, maar thuis wel: je kunt de vergadering even stop zetten als je in die stukken eerst nog even ter voorbereiding wat wilt lezen.

Kortom, het is gewoon echt wel waar als de burgemeester zegt: “Ik open de openbare raadsvergadering.” En of het openbaar is. Heel internet kan meekijken, veel transparanter kan het niet. Er zal een grens zitten aan hoeveel wereldburgers daar tegelijkertijd van kunnen gebruikmaken, maar toch. Dat getal groeit natuurlijk mee met de ontwikkelingen van de internettechniek.

En de mogelijkheden groeien alsmaar verder
Maar deze mogelijkheden had ik al gevonden; ze waren de directe aanleiding voor het starten van deze rubriek. Wat mij echter nu opviel was dat de gemeente, zo lijkt het, dat help-document op de groei heeft gekocht. Er staan namelijk nog een serie mogelijkheden in genoemd, die voor mij althans nieuw waren. Er is bijvoorbeeld sprake van de mogelijkheid om in een vergadering de afzonderlijke agendapunten te kiezen, waarna alleen dat gedeelte van de vergadering wordt afgespeeld. Ook lees ik onder het kopje ‘Politiek Portret’ dat je per aan de vergadering deelnemend raadslid informatie kunt opvragen om hem of haar wat beter te leren kennen. Inclusief een knop om zijn of haar laatste vijf spreekmomenten op te roepen of een overzicht van zijn of haar stemgedrag. Geweldig! Ik ging meteen op zoek naar de knoppen die me dat konden leveren. Maar toen bleek dat dit help-document al wat verder is dan de werkelijkheid. Of ik zoek niet goed, dat kan natuurlijk ook.

In zo’n geval mail ik altijd even met de Raadsgriffie . Dat is hét adres voor informatie over de raad en alles wat daarbij hoort. En zo kwam ik erachter dat we nog voor het eind van het jaar nieuws kunnen verwachten waardoor we nog meer zicht krijgen op onze bloedeigen gemeente politiek.

Want dit las ik in het antwoord van de Raadsgriffie: “Van heel veel mogelijkheden die door NotuBiz worden geboden, wordt door de gemeente Almere gebruik gemaakt. Uit kostenoverweging maken we niet van alle mogelijkheden gebruik. Voor het eind van het jaar zullen nog enkele aanpassingen door NotuBiz worden doorgevoerd, waardoor er wat veranderingen in de raadpleging van de informatie plaats zullen vinden, maar ook de mogelijkheden wat meer worden uitgebreid. Het zal er vast ook anders uit komen te zien en waarschijnlijk ook ‘completer’.”

Er kan dus inderdaad meer, maar in Almere nu nog niet. Daar komt nog voor het 2016 is verandering in. Mooi. Ik kan niet wachten. U toch ook niet?


Share by: