Bestuurlijk nieuwtje

  • door Otto Treurniet
  • 08 apr, 2014

D'66, bij monde van René Peeters, samen met Rob van de Kamp onderhandelaar van D'66, bracht na een eerste verkenningsronde het plan naar buiten voor een coalitie van vijf partijen, maar wil over de werkwijze in de komende raadsperiode de intenties vastleggen met alle partijen in de gemeenteraad. Met de vijf beoogde coalitiepartijen komt er een gezamenlijk beleidsakkoord, dat is gebruikelijk. Maar met alle partijen wil D'66 een bestuursintentie opstellen voor de komende periode. Dat is nieuw.

Op 7 april kwam D'66 met een verklaring over de stand van zaken over de formatie van het nieuw te vormen college. De grootste fractie krijgt bij dit touwtrekken standaard het voortouw, zoals dat dan heet, en als die niet verder kan, zoals de PVV (9 zetels) heeft laten weten, is de op één na grootste fractie aan de beurt. Dat is D'66 (6 zetels).

Na een eerste verkenning is op dit moment de conclusie dat er een poging moet komen om met D'66 (6), PvdA (5), Leefbaar Almere (4), SP (4) en het CDA (2) een gezamenlijk college te vormen (totaal 21 zetels). Dat gaat aan de hand van een stuk dat D'66 maakt op basis van wat ze intussen weten van de beoogde coalitiepartijen. Daarover wordt woensdagavond voor het eerst vergaderd door de onderhandelaars van de beoogde coalitiepartijen. Dat gaat gebeuren onder leiding van Tweede Kamerlid voor D'66 Magda Bernsden. Zij is zowel een ex-burgemeester als een ex-politiecommissaris.

Klik hier om de verklaring van René Peeters zelf te horen, zoals die beschikbaar is op de site van gemeenteraad.


Share by: