Eed of belofte?

  • door Otto Treurniet
  • 06 apr, 2014

We hebben een nieuwe gemeenteraad. Er zijn 20 nieuwe gemeenteraadsleden, maar ook de mensen die bleven, alle 39 in totaal dus, moesten zweren of beloven dat ze ordentelijk hun werk zullen gaan doen. Want dat is wat iedereen moet die voor de overheid gaat werken. Maar je kunt kiezen of je wilt zweren of beloven.

In Almere kozen 9 raadsleden voor de eed en 30 voor de belofte. In het algemeen kun je aannemen dat mensen die de eed afleggen, gelovig zijn, want bij de eed roep je de hulp van God Almachtig in. Maar betekent dat ook dat alle 30 belofte-afleggers niet gelovig zijn? Waarschijnlijk niet, want het valt voor te stellen dat wie de Islam aanhangt ook afziet van het inroepen van de hulp van een concurrerende god.

Op internet las ik overigens dat er in Den Haag een vers raadslid was die probeerde weg te komen met “Zo waarlijk helpe mij Allah”. Waarom niet, zou ik zo denken, maar dat mocht niet van burgemeester Van Aartsen: “U weet dat de tekst anders luidt”. Waarna het raadslid de correcte eed tekst opzei. Het blijkt zo te zijn dat de tekst van de eed of belofte die wordt voorgelezen, en de twee enig mogelijke antwoorden daarop, precies zijn vastgelegd. Zo moet het en niet anders. Dat geldt voor iedereen die bij de overheid gaat werken, of het nu landelijk, provinciaal of lokaal is en of het om politici, ambtenaren of politieagenten gaat. Voor 2009 waren er verschillende varianten in zwang, maar nu is wat je antwoorden kunt of de belofte ‘Dat verklaar en beloof ik’ of het zweren van de eed ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’, waarbij de wijs- en middelvinger van de rechterhand, strak naast elkaar worden opgestoken.

Waar mogen we op rekenen?
Maar goed, wat er precies gezworen of beloofd wordt, is natuurlijk waarom het gaat. Huiselijk gezegd moet je verklaren dat je niemand hebt omgekocht, dat je zelf niet bent omgekocht en ook niet omgekocht zult worden, en dat je trouw bent aan de grondwet, alle wetten nakomt en je plichten als raadslid naar eer en geweten zult doen. Burgemeester Jorritsma las natuurlijk de officiële tekst voor:

Ik zweer / ik verklaar en beloof dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer / ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer / ik verklaar en beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.

·   Het afleggen van eed of belofte op 27 maart 2014 is terug te zien op de website van de Politieke Markt


Share by: