Soms gaat het over één woord

  • door Otto Treurniet
  • 08 apr, 2014

Op de politieke markt van 3 april was er een debat tussen burgemeester Annemarie Jorritsma en fractievoorzitter Toon van Dijk van de PVV. Het leek uiteindelijk te gaan over slechts één woord. En ook eerder die avond, in de Carrousel, draaide het om één woord in een amendement van de PvdA. Opmerkelijk.

Het was voor mij nieuw om te ontdekken dat er in de raadszaal in Almere geregeld twee spreekgestoeltes in het midden van de zaal worden gezet waarachter dan twee raadsleden plaatsnemen om met elkaar een kwestie te bediscussiëren. Meestal is er een stelling waar de één dan voor en de ander tegen is. Eerst krijgen de twee debaters 3 minuten om hun standpunt uiteen te zetten, waarna ze op elkaar reageren. Pas daarna mogen ook andere raadsleden via de interruptiemicrofoon hun zegje doen. Een mooi helder systeem, vind ik. Beter dan dat je eerst iedere partij een (vaak nogal lang) verhaal hoort houden, waar je dan zelf de stelling die eigenlijk wordt besproken maar moet zien uit te vissen. Als je niet alle voorafgaande vergaderingen hebt gevolgd, valt dat lang niet altijd mee.

Op 3 april was er ook een debat. Tussen burgemeester Jorritsma en fractieleider Van Dijk van de PVV. Dit was een gevolg van de vergadering van 27 maart, een week eerder dus, waarin Toon van Dijk de burgemeester verwijten had gemaakt om uitspraken die zij had gedaan als reactie op de actie van Geert Wilders, u weet wel in die zaal met dat scanderen. Die verwijten kreeg de burgemeester op een moment waarop zij, zoals te doen gebruikelijk is, de raadsvergadering voorzat; en dan kun je daar eigenlijk niet op reageren. Daarom werd besloten tot een debat een week later.

Vallen over een woord
De kern van de verwijten van de PVV aan het adres van de burgemeester was dat zij de actie van Geert Wilders discriminerend vond. Daarmee zou de burgemeester op de stoel van de rechter zijn gaan zitten, want, zo vond Van Dijk, iets discriminatie noemen is een juridische veroordeling. En een burgemeester mag dat niet doen. De burgemeester zag dat anders. Ze bestreed dat ze de term discriminatie als een juridische term had gebruikt. Wel was het natuurlijk een negatief waardeoordeel. Ze vond dat gepast omdat ze wilde opkomen voor de Almeerders met een Marokkaanse achtergrond.  Valt de één of de ander hier nu over één woord? Zo lijkt het, maar er gaat een hele wereld achter schuil.

Wie het kleine niet eert…
In de carrousel (de kleurenkamervergaderingen voorafgaand aan de plenaire vergadering in de raadszaal) was toen al een discussie geweest over een woord in een amendement van de PvdA. Als ik het goed begrepen heb ging het om een protocol met richtlijnen hoe te handelen als plaatselijke politicus als er fysieke bedreigingen plaatsvinden. Daarin stond een zinsnede waarin de bedreigde politicus wordt aangeraden gewoon toe te geven aan de wensen van de bedreiger(s) omdat dat een sussende werking zal hebben. Daar wilde de PvdA een regeltje aan toevoegen waarin stond dat het natuurlijk wel zo is dat een politicus uit zelfverdediging mag handelen als dat proportioneel gebeurt. Nu ging de discussie er op zeker moment om: is dit amendement niet overbodig, omdat in de wet al staat dat iedereen recht op zelfverdediging heeft? En moet als je het amendement wel opneemt dat woordje proportioneel niet worden weggelaten, omdat de wet ook omstandigheden erkent waarin ook niet-proportioneel geweld acceptabel is. Je wilt immers geen richtlijnen maken die een beperktere wettelijke ruimte schetsen dan er in werkelijkheid bestaat.

Mij bevalt het wel dat er zo gedetailleerd gekeken wordt. Het amendement werd uiteindelijk niet aangenomen, ook al was inderdaad dat ene woord eruit verdwenen, maar toch.

Zelf de betrokken vergaderingen terugkijken? Kan altijd, want via de gemeentelijke website is alles wat openbaar is terug te zien:

- Debat burgemeester Jorritsma en fractievoorzitter Van Dijk (PVV)

- Carrouselvergadering over 'Proportioneel'

Share by: