Een goed voornemen in maart?

  • door Otto Treurniet
  • 28 mrt, 2014

Mij is ter ore gekomen dat er klachten zijn over het gebrek aan belangstelling van lokale media voor wat er gebeurt in de gemeenteraad. Misschien is dat een mooie taak voor een tekstueel dienstverlener zoals ik. Dus neem ik mij voor om de vergaderingen van de gemeenteraad te gaan volgen en daarover op deze plek verslag te doen. Dan blijkt op zeker moment vanzelf wel of dat een dienstverlening is waarvoor belangstelling bestaat.

Ik zeg maar meteen: ik ben lid van de PvdA. Omdat ik geen machine ben zou dat best zo af en toe kleuring kunnen geven aan wat ik schrijf. Dat is echter niet de bedoeling. Meningen hoort u al genoeg, mijn plan is om gewoon de activiteiten van de gemeenteraad te volgen en aan de lezers door te geven wat mij daarbij opvalt. Zo feitelijk en objectief mogelijk. Als u af en toe denkt, maar hier lees ik een rode bril, laat het vooral weten. Want ja, u kunt reageren, als u zich ten minste hebt aangemeld, want ik huldig het standpunt dat je inderdaad alles mag en kunt zeggen, zolang je geen wetten overtreedt en het onder je eigen, echte naam gebeurt.

Share by: